“Från ett litet frö växer trädet upp – årsring läggs till årsring, i barken innesluts växandets och tidens hemligheter. När du klyver en träbit öppnas hemligheterna upp – du ser träets innersta kärna, något som ingen människa någonsin sett, och årsringarna blir till en tidsmaskin som viskar om tider som varit, goda såväl som svåra år.
Så följ din nyfikenhet och upptäckarlust – klyv, res bakåt i tiden och se något som ingen någonsin sett. För i en värld där allt och alla exponeras – finns det något kvar att upptäcka, finns det några hemligheter? Svaret håller du i din hand.”
Back to Top