"Egentligen vill jag kanske
bara ha nånstans att sitta...?"

Att skapa möbler är för mig mycket mer än bara form och funktion, det är att skapa livsutrymme för människors existentiella frågor. Om, till exempel, en stol har ett inbjudande formspråk inbjuder den just till att sitta ner och se världen från det perspektivet. Stolen kan möjliggöra såväl vila som reflektion i enskildhet eller i gemenskap. Men om stolen istället har ett oväntat eller oinbjudande formspråk tvingas man till en reflektion över vad och vem som egentligen definierar tingen, vad vi antar och tar för givet.
Joust är tillkommen just i en sådan undersökning om vad en sittmöbel är och kan vara.
Skissprocess
Skissprocess
Skissprocess
Skissprocess
Back to Top