Detta var mitt examensarbete på Malmstens och var en resa genom en designprocess. Jag har med avstamp i August Strindbergs pjäs Ett Drömspel försökt designa en möbel utifrån karaktären ”Officern”. Han är stram, tillknäppt och med ett hårt yttre, men döljer en insida som går att likna vid ett oskyldigt barns. I min design försökte jag också utmana vad ett skåp egentligen kan vara.
Designprocessen var emellanåt kaotisk, ologisk och tumultartad, precis som pjäsen. Målet med detta projekt var att utvärdera och utmana den designmetodik vi lärt oss på Malmstens.
Back to Top