"Det jobbiga med 
matematik är alla siffror"

Detta var ett att de första projekten under min utbildning på Malmstens. Vi blev alla tilldelade varsin planka. Sedan fick vi efter bästa förmåga tillverka en pall av den. Det handlade mycket om materialkännedom och hur man rent praktiskt sätter ihop möbler så de håller. Jag valde att gör en pall till min son där han kan förvara alla sina små Pixi-böcker, (barnböcker i miniformat) samt ha någonstans att sitta och läsa dem. Förhoppningsvis är det även en möbel som kan växa med honom då den utan större svårighet kan förvandlas till en vanlig förvaringshylla när han blir äldre.
Back to Top