Anpassningsbar rumsavdelare med 
tusentals möjligheter

Förutsättningarna för detta skolprojekt var att jobba med en riktig kund. Vi samarbetade med THIS-COOP, ett företag som skulle starta upp en slags caféverksamhet och mötesplats för att marknadsföra sina produkter. Målet i detta fallet var inte att producera en prototypmöbel, utan att arbeta i bl.a SolidWorks med att  bygga modeller samt göra renderingar som på ett rättvist sätt presenterade möbeln för kunden. Vi skulle också tillhandahålla produktionsritningar för produkten. Jag valde att göra en rumsavdelare som består av olika moduler och på så sätt kan varieras i nästintill oändlighet.
Back to Top